G A L A K T İ K A     (0090)(242) 313 08 12
G İ Z L İ L İ K  İ L K E L E R İ  V E  K U L L A N I M  K O Ş U L L A R I COPYRIGHT © 2017 by GALAKTIKA LTD ŞTİ
AnaSayfa Ürünler HAKKIMIZDA Referanslar İLETİŞİM
AnaSayfa Ürünler Hakkımızda Referanslar İletişim
Firmamız eczane, soğuk hava depoları, sera ve gübre üretim tarlaları gibi sıcaklık ve nemin öne çıktığı mekanlarda bu sistemleri uygulamaktadır. Ü R Ü N L E R ……. B İ L G İ S A Y A R  K O N T R O L L Ü  S İ S T E M L E R İ ….. ÜRÜN FİYATLARI ve BİLGİ için bize sorun ..… Sıcaklık Sensör Verici Kartı Sıcaklık - Nem Sensör Verici Kartı Bilgisayar Kontrollü USB Çıkışlı Alıcı Kartı