G A L A K T İ K A     (0090)(242) 313 08 12
G İ Z L İ L İ K  İ L K E L E R İ  V E  K U L L A N I M  K O Ş U L L A R I COPYRIGHT © 2017 by GALAKTIKA LTD ŞTİ
AnaSayfa Ürünler HAKKIMIZDA Referanslar İLETİŞİM
AnaSayfa Ürünler Hakkımızda Referanslar İletişim
Firrmamız 15 yıldır özellikle otomotiv sektörlerindeki müşterilerimiz için yüzlerce farklı modüllerde WIRE HARNESS (KABLO AĞACI) soket karşılıkları üretmektedir. COPYRIGHT © 2017 by GALAKTIKA LTD ŞTİ Ü R Ü N L E R ……. W I R E  H A R N E S S  S O K E T  K A R Ş I L I K L A R I WIRE HARNESS MODÜLLERİNDEN BAZILARI ….. ÜRÜN FİYATLARI ve BİLGİ için bize sorun ..… WIRE HARNESS MODÜLLERİ İÇİN YAPILAN BAZI BOARDLAR