G A L A K T İ K A     (0090)(242) 313 08 12
G İ Z L İ L İ K  İ L K E L E R İ  V E  K U L L A N I M  K O Ş U L L A R I COPYRIGHT © 2017 by GALAKTIKA LTD ŞTİ
AnaSayfa Ürünler HAKKIMIZDA Referanslar İLETİŞİM
AnaSayfa Ürünler Hakkımızda Referanslar İletişim
Firmamız 1982 yılından beri bir çok resmi kurumlarla ve özel sektör firmalarıyla çalışmıştır. R E F E R A N S L A R I M I Z D A N  B A Z I L A R I R E F E R A N S L A R