G A L A K T İ K A     (0090)(242) 313 08 12
G İ Z L İ L İ K  İ L K E L E R İ  V E  K U L L A N I M  K O Ş U L L A R I COPYRIGHT © 2017 by GALAKTIKA LTD ŞTİ
AnaSayfa Ürünler HAKKIMIZDA Referanslar İLETİŞİM
AnaSayfa Ürünler Hakkımızda Referanslar İletişim
PCB (Printed Circuit Board - Baskılı Devre Kartı)  Firrmamız kendi tasarımları haricinde dışarıdan gelen talepler doğrultusunda da PCB tasarımlarını yapmaktadır. Ü R Ü N L E R ……. P C B  T A S A R I M  V E  U Y G U L A M A L A R I ….. DEVRE TASARIMLARI, FİYATLARI ve BİLGİ için bize sorun ..…